Thêm 1 khoản hỗ trợ hàng tháng cho NLĐ từ tháng 7/2021 đến hết 6/2022

05/08/2021 20:05 GMT+7
Nhằm hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, tại Nghị quyết 68/NQ-CP Chính phủ đã quyết định giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động và NLĐ cũng được hưởng lợi từ chính sách này.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022, người sử dụng lao động đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

Thêm 1 khoản hỗ trợ hàng tháng cho NLĐ từ tháng 7/2021 đến hết 6/2022 - Ảnh 1.

Thêm 1 khoản hỗ trợ hàng tháng cho NLĐ từ tháng 7/2021 đến hết 6/2022. Ảnh Lao Động

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 (trước khi giảm thì mức đóng là 0.5% hoặc 0.3% tuỳ đối tượng người sử dụng lao động).

Như vậy, hàng tháng từ tháng 7/2021 – hết tháng 6/2022, NLĐ (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước) sẽ nhận thêm được 1 khoản hỗ trợ nhỏ từ số tiền mà người sử dụng lao động được giảm để phòng chống dịch.

Lưu ý, chỉ những NLĐ có tham gia BHXH của tháng thì mới nhận được hỗ trợ, tháng nào không tham gia BHXH thì không có bởi nếu NLĐ không tham gia BHXH thì người sử dụng lao động cũng không nhận được khoản giảm.

Mức hỗ trợ: 0,5% hoặc 0,3% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH hàng tháng (tuỳ doanh nghiệp đang đóng ở mức nào). Mặc dù số tiền này không lớn, tuy nhiên nó cũng sẽ hỗ trợ được phần nào cho NLĐ vượt qua khó khăn mùa dịch này.


PV (Thư viện pháp luật)