Thỏa thuận thương mại Mỹ Trung tiến triển thuận lợi, 2 quốc gia này sẽ lo lắng?

01/12/2019 10:07 GMT+7
Argentina và Brazil đã nhanh nhẹn chớp thời cơ khi Mỹ vắng bóng trên thị trường Trung Quốc trong vòng 16 tháng qua. Các đòn giáng thuế quan của đã buộc Trung Quốc giảm nhập khẩu đến 90% lượng đậu tương từ Mỹ, và Brazil đã lấp gần đầy chỗ trống của Mỹ trong thời gian này.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tiến triển thuận lợi, 2 quốc gia này sẽ lo lắng?

Lê Phương