Thủ tướng đồng ý bổ sung 2 khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào quy hoạch

01/08/2020 17:22 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản số 992/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa các khu công nghiệp Hạ Hòa (diện tích 400ha) tại các xã Xuân Áng, Lâm Lợi và Quân Khê, huyện Hạ Hòa và khu công nghiệp Tam Nông (diện tích 350ha) tại các xã Văn Lương, Thanh Uyên, Cổ Tiết và Tam Cường, huyện Tam Nông ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng đồng ý bổ sung 2 khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào quy hoạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đồng thời, bổ sung 2 khu công nghiệp mới vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 bao gồm: Khu công nghiệp Hạ Hòa với diện tích 400ha tại các xã Xuân Áng và xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Khu công nghiệp Tam Nông với diện tích 350ha tại xã Tứ Mỹ, xã Cổ Tiết và xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2501/TTg-KTN ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch, quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh và cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng phải xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Phú Thọ cần ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật về nhà ở và quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ cũng được giao chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh theo quy định.

P.V