Thủ tướng giao 3 Bộ cân đối vốn cho cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

06/08/2020 09:09 GMT+7
Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về việc cân đối vốn để đầu tư xây dựng dự án cao tốc đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét đề xuất cân đối vốn cho dự án cao tốc Chi Lăng-Hữu Nghị giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị Tỉnh ủy Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 4327/VPCP-CN ngày 1/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo trên của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/6, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và bổ sung thêm phương án phân kỳ quy mô đầu tư (ngoài 2 phương án tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất tại văn bản số 1233/UBND-KTN ngày 19/11/2019) theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. 

Thủ tướng giao 3 Bộ cân đối vốn cho cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị - Ảnh 1.

Việc hoàn thiện cao tốc đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị sẽ gỡ thế cụt cho cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, khai thác hết mọi tiềm năng của dự án.

Cụ thể, dự án thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư nền đường, công trình trên tuyến theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh rộng 22m. Tổng mức đầu tư theo phương án này khoảng 7.609 tỷ đồng.
Trong đó, vốn chủ sở hữu 1.609 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng thương mại 2.000 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 3.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng. Thời hạn thu phí hoàn vốn khoảng 19 năm 5 tháng. 

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, phương án đầu tư như trên đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển đường cao tốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiết kiệm chi phí và an toàn trong quá trình khai thác khi thực hiện đầu tư hoàn chỉnh mặt đường, làn dừng xe khẩn cấp ở giai đoạn sau. 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho dự án. 

Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ 2 phương án đầu tư dự án thành phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Trong đó, theo phương án 1, dự án sẽ đầu tư xây dựng quy mô 4 làn hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, chiều dài 43 km, tổng mức đầu tư 8.790 tỷ đồng (nhà đầu tư 1.750 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 2.160 tỷ đồng, vốn vay thương mại 3.400 tỷ đồng). 

Thủ tướng giao 3 Bộ cân đối vốn cho cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét đề xuất cân đối vốn cho dự án cao tốc Chi Lăng-Hữu Nghị giai đoạn 2021-2025.

Còn theo phương án 2, dự án thực hiện GPMB quy mô 22m, trong đó, đầu tư đoạn Km1+800-Km17+420 (nút giao QL.4B), quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 13,5m; đoạn Km17+420-Km44+750, quy mô 4 làn hạn chế, nền đường rộng 17,5m, tổng mức đầu tư 5.947 tỷ đồng (nhà đầu tư 1.600 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương 1.347 tỷ đồng, vốn vay thương mại 2000 tỷ đồng). 
Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, phương án 1 có kinh phí đầu tư lớn, việc huy động nguồn vốn đầu tư khó khăn. 

Trong khi đó, nếu thực hiện đầu tư theo phương án 2 (xây dựng với quy mô nền rộng 17,5m và 13,5m) sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông giai đoạn mở rộng sau này do tuyến vừa khai thác, vừa mở rộng; mặt khác, để đảm bảo ổn định trong giai đoạn phân kỳ, phải xử lý gia cố mái dốc taluy tại các vị trí đào sâu, đắp cao, khi thực hiện đầu tư mở rộng sẽ gặp khó khăn. 

PV