Thừa Thiên Huế ban hành quy định mới về tách thửa đất ở và đất nông nghiệp

29/08/2021 18:29 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hành Quyết định số 49/2021-QĐ/UBND quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2021.

Theo quyết định này, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đối với các phường của TP.Huế là 60m2. Riêng các phường sáp nhập vào TP. Huế (theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021) là 80m2, các xã sáp nhập vào TP. Huế là 100m2.

TT-Huế ban hành quy định mới về tách thửa đất ở và đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Quy định mới về tách thửa đất ở và đất nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế có hiệu lực từ ngày 5/9/2021. Ảnh: Trần Hòe.

Các thị trấn thuộc huyện, các phường thuộc thị xã và các xã đồng bằng diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 100m2. Riêng các xã Phú Thuận, Phú Hải (huyện Phú Vang), thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) là 80m2.

Đối với các xã trung du, miền núi diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 150 m2. 

Trong đó, kích thước cạnh mặt tiền thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4m theo hướng song song với đường giao thông, kích thước chiều sâu thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m.

Đối với đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa), đất nuôi trồng thủy sản, việc tách thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau: Các xã, phường thuộc TP.Huế 200 m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã 300m2; các xã đồng bằng 400 m; các xã trung du, miền núi 500m2.

Đối với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác: Các xã, phường thuộc TP.Huế 400m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã 600m2; các xã đồng bằng 800m2; các xã trung du, miền núi 1.000m2.  Đối với đất lâm nghiệp 5.000m2.

Trường hợp tách thửa đối với thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000m2 thì UBND cấp huyện thực hiện phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng theo quy định.

Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định điều kiện, trình tư, thủ tục tách thửa đất và một số quy định cụ thể về tách thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Trần Hòe