Thừa Thiên Huế đưa ra 3 phương án tăng trưởng du lịch năm 2021

11/01/2021 16:54 GMT+7
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác dự báo khách du lịch năm 2021 của tỉnh sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và khả năng kiểm soát dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh năm 2021.

Theo kế hoạch này, về phát triển du lịch- dịch vụ, tỉnh tiếp tục xây dựng và phát triển ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thừa Thiên Huế đưa ra 3 phương án tăng trưởng du lịch năm 2021  - Ảnh 1.

Du khách tham quan Đại nội Huế.

Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng thương hiệu du lịch "Huế - thành phố của lễ hội", "Huế - Kinh đô ẩm thực" và "Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam", tạo động lực nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trọng tâm năm 2021, tỉnh triển khai các giải pháp phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch, nhất là thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch; xây dựng chiến lược dài hạn cũng như đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá với nhiều hình thức mới, nhất là quảng bá trực tuyến trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở nhận định và dự báo của các tổ chức y tế trong và ngoài nước, công tác dự báo khách du lịch năm 2021 sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và khả năng kiểm soát dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới. Vì vậy, chỉ tiêu tăng trưởng du lịch năm 2021 của tỉnh dự kiến theo 3 phương án.

Thừa Thiên Huế đưa ra 3 phương án tăng trưởng du lịch năm 2021  - Ảnh 2.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đón đoàn khách đầu tiên đến Huế năm 2021 bằng đường hàng không.

Phương án thứ nhất là phương án thấp, là trong trường hợp nếu dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát tốt cả trong nước và quốc tế. Theo phương án này, các chỉ tiêu du lịch Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ như năm 2020. Cụ thể, tỉnh đón khoảng 1,8 - 2 triệu lượt khách (chủ yếu là khách nội địa), bằng hoặc khả năng tăng 10% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước khoảng 4.000 - 4.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Phương án trung bình là trong trường hợp nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt trong nước nhưng nhiều khu vực trên thế giới chưa mở lại được nhiều đường bay quốc tế đến các các thị trường chính, chỉ mở cửa cho 1 số thị trường gần, đã tương đối an toàn phòng dịch. Theo phương án này, dự ước năm 2021 tỉnh đón khoảng 3 – 3,5 triệu lượt khách (khách nội địa chiếm khoảng 80%), tăng hơn 75% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước 6.500 – 7.000 tỷ đồng, tăng 60 - 70% so với cùng kỳ.

Phương án cao là nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt trong nước và trên thế giới nhờ có vắc xin. Trong trường hợp này, tỉnh dự kiến đón khoảng 4 - 4,5 triệu lượt khách (khách nội địa chiếm khoảng 70-80%), gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 3 phương án trên, phương án trung bình khả quan nhất. Vì vậy, các chính sách, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch của tỉnh sẽ xoay quanh phương án này.

Trần Hòe