TPBank dự trình lợi nhuận tăng hơn 34%, dự kiến đạt 7.500 tỷ đồng

02/04/2024 12:50 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào 8h30 ngày 23/4 tại Tầng 12A, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

TPBank dự trình mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, TPBank tiếp tục triển khai có hiệu quả "Chiến lược phát triển TPBank giai đoạn 2023-2028 và tầm nhìn đến 2035".

TPBank đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ là 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,5%. TPBank chú trọng tăng trưởng mạnh cơ sở khách hàng, phấn đấu đạt mốc 15 triệu khách hàng trong năm nay.  

TPBank dự trình lợi nhuận tăng hơn 34%, dự kiến đạt 7.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Nhằm đạt được các kế hoạch tăng trưởng đề ra, TPBank thực hiện một loạt các chiến lược kinh doanh như khai thác tệp khách hàng hiện hữu, linh hoạt điều chỉnh chính sách các sản phẩm vay, sản phẩm huy động; xây dựng chính sách khách hàng doanh nghiệp toàn diện; tiếp tục đầu tư lại danh mục trái phiếu chính phủ ở mức lãi suất tốt…

TPBank nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế (IFC, ADB, GCPF), triển khai các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trên toàn hệ thống TPBank, hướng tới phát triển bền vững.

HĐQT TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty tài chính cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Theo báo cáo kiểm toán, năm 2023, TPBank đạt hơn 4.463 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau khi trích các quỹ và nộp ngân sách, Ngân hàng còn gần 3.697 tỷ đồng lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

Ngân hàng không đề cập cụ thể phương án chia cổ tức hay tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Vốn điều lệ tính đến 31/12/2023 là 22.016 tỷ đồng.

TPBank hướng tới mục tiêu mở mới 20 LiveBank 

Trong năm 2024, TPBank sẽ hoàn tất việc xây dựng, mở mới đối với 5 chi nhánh, 3 phòng giao dịch trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập mới trong năm 2023, song song với đó lên đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới 2024 trình NHNN chấp thuận.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống mạnh lưới LiveBank, hướng tới mục tiêu mở mới 20 điểm trong năm 2024, nâng tổng số điểm LiveBank lên 450-460 điểm.

 

Phương Thảo
Cùng chuyên mục