Từ 2021, doanh nghiệp được mở rộng đối tượng góp vốn

23/07/2020 06:00 GMT+7
Theo quy định mới nhất không chỉ có các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu mà người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản cũng được góp vốn vào doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc góp vốn vào doanh nghiệp như sau:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Từ 2021, doanh nghiệp được mở rộng đối tượng góp vốn - Ảnh 1.

Từ 2021, không chỉ có các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu mà người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản cũng được góp vốn vào doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn (Điều 34).

Song, tại Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 đối tượng này được mở rộng hơn.

Cụ thể, Điều 35 luật này quy định về tài sản góp vốn như sau:

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đã có sự mở rộng đối tượng được góp vốn vào doanh nghiệp. Theo đó không chỉ có các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu mà người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản cũng được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, về mặt thuật ngữ thì Luật mới cũng đã thay đổi cụm từ "giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ" thành cụm từ "quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ" trong nhóm tài sản góp vốn.

Hoài An