Từ 5/8, CSGT chỉ được dừng xe kiểm tra với 4 trường hợp

10/07/2020 16:08 GMT+7
Từ ngày 5/8, CSGT chỉ được quyền dừng phương tiện trong 4 trường hợp thay vì 5 như hiện hành.
Từ 5/8, chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra - Ảnh 1.

Từ ngày 5/8, CSGT chỉ được quyền dừng phương tiện trong 4 trường hợp thay vì 5 như hiện hành.

Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. 

Theo đó, chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe người tham gia giao thông. Cụ thể:

1. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

4. Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Những văn bản đề nghị phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm tra, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Hiện nay, theo Điều 87 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: CSGT đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Còn Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về quyền hạn của CSGT cũng nêu rõ tại Điều 5: CSGT có quyền được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ, kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát; Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

A.Vũ