VietinBank lãi gần 22.000 tỷ trước dự phòng rủi ro

29/10/2020 06:38 GMT+7
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank trước dự phòng rủi ro đạt gần 22.000 tỷ đồng. Trong kỳ, nhà băng này “rót” thêm hàng nghìn tỷ đồng vào trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2020 với sự tăng trưởng ở hầu hết các mảng hoạt động, từ tín dụng tới phi tín dụng.

VietinBank lãi gần 22.000 tỷ trước dự phòng rủi ro - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của VietinBank

VietinBank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm hơn 10.360 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý gần nhất, thu nhập lãi thuần - mảng kinh doanh chính đạt mức 9.078 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 19%, đạt trên 477 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư lãi thuần tăng đột biến gấp 4,5 lần cùng kỳ, mang về 106,3 tỷ đồng.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần và hoạt động khác cũng có kết quả khả quan khi lần lượt báo lãi tăng 5,2% và 165% so với cùng kỳ, đạt 101 tỷ đồng và 682 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ không có nhiều biến động, đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh kỳ này mang về cho ngân hàng vỏn vẹn 9 tỷ đồng, chỉ bằng 5% lãi thuần ghi nhận trong cùng kỳ năm 2019.

Kết thúc quý III/2019, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank đạt 11.510 tỷ đồng, tăng 11%. Trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không tăng mà chỉ tương đương với mức cùng kỳ với 3.749 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng trong quý III tăng tới 38,7% lên 4.858 tỷ đồng, "ăn mòn" tới 62,6% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, khiến lợi nhuận trước thuế của VietinBank suy giảm 7%, xuống còn 2.904 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần tăng 3,2% lên 25.295 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đóng góp 21,4% cho tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2020, tăng so với mức 18,1% cùng kỳ.

Ngược lại, chi phí hoạt động 9 tháng giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ, ở mức 10.348 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tăng 5,3% so với 9 tháng đầu năm 2019, đạt 11.458 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro của VietinBank đã "ăn mòn" 52,5% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro (21.800 tỷ đồng) của nhà băng này. Kết thúc 9 tháng đầu năm, VietinBank báo lãi trước thuế 10.364 tỷ đồng, tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ.

"Rót" thêm hàng nghìn tỷ vào trái phiếu

VietinBank lãi gần 22.000 tỷ trước dự phòng rủi ro - Ảnh 2.

VietinBank tiếp tục kiên trì với chính sách tăng trưởng bền vững. (Ảnh minh họa)

Cuối quý III/2020, tổng tài sản của Vietinbank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank tăng 2,4%, đạt 958.011 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, tín dụng tăng trưởng ở mức thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tín dụng sụt giảm. Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục kiên trì với chính sách tăng trưởng bền vững, không nới lỏng các tiêu chí tín dụng để kiểm soát chặt chẽ rủi ro song song với tăng trưởng hiệu quả.

Theo đó, để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, trong 9 tháng qua, VietinBank gia tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu của ngân hàng khác

Cụ thể, trong 9 tháng, khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của VietinBank tăng thêm gần 8.700 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng đã mua thêm 8.777 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương tăng 19,5% so với đầu năm.

Trong khi đó, lượng trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác phát hành mà ngân hàng nắm giữ cũng tăng gần 4.700 tỷ đồng, tương đương tăng 13,4%, lên 39.693 tỷ đồng.

Về hoạt động huy động, tính đến cuối tháng 9/2020, tiền gửi khách hàng tăng 5,2% đạt 939.175 tỷ đồng. Trong kỳ, ngân hàng đã phát hành thêm 6.000 tỷ đồng giấy tờ có giá, tương đương tăng 10,53% so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/9/2020, nợ xấu nội bảng của VietinBank là 17.949 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối quý II và tăng 66% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,16% hồi đầu năm lên 1,87%.

Huyền Anh