Xe máy điện Alva Cervo 2023 sở hữu loạt trang bị hiện đại, giá 59 triệu đồng

06/06/2023 11:14 GMT+7
Tại Indonesia, Alva Cervo 2023 có hai lựa chọn tương ứng với 5 màu sắc khác nhau. Trong đó, phiên bản dùng 1 pin có giá 37,75 triệu rupiah, tương đương 59,5 triệu đồng, bản Alva Cervo 2 pin có giá 42,75 triệu rupiah (khoảng 67,3 triệu đồng).

Xe máy điện Alva Cervo 2023 sở hữu loạt trang bị hiện đại, giá 59 triệu đồng


Lê Phương