114 người bị "treo" hơn 30 tỷ đồng tiền giải thưởng Nhà nước, Bộ Tài chính nêu lý do bất ngờ

28/09/2023 13:45 GMT+7
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chính phủ về vướng mắc thủ tục, dẫn đến "treo" số tiền thưởng hơn 30,8 tỷ đồng cho 114 cá nhân, tập thể nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật như đề nghị.

Theo Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có văn bản đề nghị bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 cho cơ quan này để chi trả tiền thưởng cho 13 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và 101 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng "Giải thưởng Nhà nước" với số tiền 30,8 tỷ đồng.

114 người bị "treo" hơn 30 tỷ đồng tiền giải thưởng Nhà nước, Bộ Tài chính nêu lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Bộ Tài chính nói lý do bất ngờ khi không lập dự toán chi trả tiền giải thưởng hơn 30 tỷ đồng cho hơn 114 cá nhân, tập thể nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (Ảnh: BTC).

Ngày 02/9, Văn phòng Chính phủ có công văn về ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Trong văn bản gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính cho biết theo các quy định Nghị định số 90, 133 và Nghị định 91/2017/NĐ-CP... "các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng...", Bộ Tài chính nêu.

Bộ Tài chính cho rằng dựa theo các quy định nêu trên, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước của cấp mình; không có quy định giao dự toán cho Bộ VHT&TDL để chi thưởng.

Bộ Tài chính nêu: Các tháng 4 và tháng 6/2023, Bộ VHTT&DL liên tiếp có hai công văn số 1322 và 2488 gửi Thủ tướng, đề nghị bổ sung kinh phí năm 2023 là 30,8 tỷ đồng để cơ quan này chi trả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng. Tuy nhiên, lại "không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VHTTDL, là chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ", Văn bản của Bộ Tài chính nêu.

Qua nghiên cứu, Bộ Tài chính khẳng định Bộ VHTT&DL "chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến Bộ Tài chính đã tham gia tại công văn số 5448/BTC-HCSN ngày 29/5/2023", Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VHT&DL tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và yêu cầu cơ quan này cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

An Linh
Cùng chuyên mục