2 tháng đầu 2023 nhà đầu tư Hàn Quốc đẩy mạnh góp vốn, mua cổ phần

06/03/2023 18:13 GMT+7
Trong 2 tháng đầu năm nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt gần 798 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2022. Riêng TP.HCM, Singapore và Hàn Quốc là hai quốc gia có tỷ trọng góp vốn mua cổ phần cao nhất lần lượt chiếm 64,3% và 11,7%.

Nhà đầu tư Hàn Quốc dẫn đầu góp vốn, mua cổ phần trong 2 tháng đầu năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu liên quan đến tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Sỡ dĩ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có sự giảm mạnh theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là do vốn FDI điều chỉnh giảm mạnh, vốn đầu tư đăng ký mới và vốn góp mua cổ phần không đủ bù đắp cho sự sụt giảm này.

Cụ thể, 2 tháng đầu năm, có 261 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, có 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, có tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 535,4 triệu USD, giảm 85,1% so với cùng kỳ. 

Trong 2 tháng đầu năm, có 440 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt gần 797,9 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 21,1%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 30,5%).

Riêng tại TP.HCM, đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, trong hai tháng đầu năm có 275 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn với 187 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, hoạt động bán buôn bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có số vốn góp đạt 130,5 triệu USD, chiếm 69,8% tổng vốn góp; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 33 triệu USD, chiếm 17,6%; hoạt động vận tải kho bãi 7,7 triệu USD, chiếm 4,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản 6,1 triệu USD, chiếm 3,3%.

Trong số các quốc gia có doanh nghiệp góp vốn, mua cổ phần Singapore và Hàn Quốc là hai quốc gia có tỷ trọng vốn góp cao nhất vào TP.HCM lần lượt chiếm 64,3% và 11,7%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17/21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2,17 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nhà đầu tư Hàn Quốc đẩy mạnh góp vốn, mua cổ phần - Ảnh 1.

Tiếp đến là ngành hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 396,9 triệu USD, chiếm hơn 12,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; và ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 202,1 triệu USD và gần 141,9 triệu USD…

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới, chiếm gần 30% số dự án và số vốn điều chỉnh với 63,9% tổng vốn đầu tư.

Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 978,4 triệu USD, chiếm gần 31,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Đài Loan đứng thứ hai với gần 407,1 triệu USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư; Hà Lan đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 369 triệu USD, chiếm hơn 11,9% tổng vốn đầu tư…

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 824,3 triệu USD, chiếm hơn 26,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 103 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 369,1 triệu USD, chiếm hơn 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước; Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai…


An Vũ