3 lãnh đạo công ty chây ỳ không nộp thuế, bị cấm xuất cảnh là ai?

17/11/2020 16:06 GMT+7
Hơn 10 năm, 3 doanh nghiệp ở TP.HCM chây ỳ không nộp thuế. Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa ra quyết định cấm xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp này.

Ba doanh nghiệp chây ỳ không nộp thuế là: Công ty TNHH Thương mại Tân Thuận Thái (Quận 5, TP.HCM) nợ thuế từ năm 2003, số nợ trên 384 triệu đồng; Công ty TNHH sản xuất Vòng Tròn (Quận 11, TP.HCM) nợ thuế từ năm 2009, số nợ trên 341 triệu đồng và Công ty TNHH Lâm sản Đại Tống (phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM) nợ thuế từ năm 2009 với số nợ trên 236 triệu đồng.

3 lãnh đạo công ty chây ỳ không nộp thuế, bị cấm xuất cảnh là ai? - Ảnh 1.

Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Ảnh: Báo Hải quan.

Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp chây ì đóng thuế.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp nêu trên đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. 

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh trong 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài quyết định tạm hoãn xuất cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 còn gửi văn bản cho UBND phường nơi giám đốc các doanh nghiệp đăng ký địa chỉ thường trú hỗ trợ chuyển quyết định tạm hoãn xuất cảnh cho các cá nhân.

Đối với các trường hợp nợ thuế nêu trên, cơ quan hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế, trong đó có biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chây ì không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

An Vũ