3 lưu ý quan trọng khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

27/05/2021 15:01 GMT+7
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu có đáp ứng đủ điều kiện không, nếu không sẽ ra thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Do đó, đơn đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lưu ý chung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn;

Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt;

Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

3 lưu ý quan trọng khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu - Ảnh 1.

Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ,một cách rõ ràng,sạch sẽ,không tẩy xoá,không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó,nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.


Lưu ý khi viết Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Dán mẫu nhãn hiệu có kích thước không vượt quá 80 x 80mm trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Mẫu nhãn hiệu cần được trình bày đúng màu sắc cần được bảo hộ, nếu không mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

Mô tả nhãn hiệu: cần mô tả rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu:

Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu;

Các từ ngữ không phải là tiếng Việt phải được phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa;

Mô tả dạng hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần bảo hộ;

Nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.

Tên, địa chỉ của tổ chức hay cá nhân nộp đơn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu: Liệt kê hàng hóa, dịch vụ sẽ mang nhãn hiệu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cần được phân thành nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ (Bảng phân loại Nice) theo thứ tự nhóm từ thấp đến cao.

Thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

- Thẩm định về hình thức: 01 tháng;

- Công bố đơn hợp lệ: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ sau khi đã thẩm định hình thức;

- Thẩm định về nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Như vậy, thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định là 12 tháng, tuy nhiên, thực tế thường kéo dài từ 18 - 24 tháng.


Hậu Nguyễn