8 khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH bắt buộc người lao động cần nắm rõ

17/09/2020 21:31 GMT+7
Bên cạnh lương, thưởng, người lao động thường quan tâm nhiều tới chế độ, chính sách bảo hiểm. Dưới đây là 8 khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội người lao động nên nắm rõ để bảo đảm quyền lợi của mình.

Theo quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bao gôm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. 

Căn cứ pháp lý 

Theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐTB&XH.

Các khoản thu nhập phải đóng Bảo hiểm xã hội

Quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi gồm:

Tiền lương;

Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/ 2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

Các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

8 khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH người lao động phải biết - Ảnh 1.

8 khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH người lao động phải biết

Các khoản phụ cấp của người lao động bị tính vào khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018, các khoản phụ cấp của người lao động bị tính vào khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút

Các phụ cấp có tính chất tương tự (khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ).

Trên đây là tổng hợp về các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc trong năm 2020. Doanh nghiệp và người lao động nên nắm rõ những quy định này để bảo đảm quyền lợi cho mình.

A.Vũ