Ban hành khung giá phát điện năm 2022, giá phát điện than tăng hơn 43%

07/05/2022 18:11 GMT+7
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 820/QĐ-BCT về việc ban hành "Khung giá phát điện năm 2022".
Ban hành khung giá phát điện năm 2022 - Ảnh 1.

Khung giá phát điện năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than là 1.773,76 đồng/kWh. Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện than năm 2022 với giá than nội địa (chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển) là 1.845.000 đồng/tấn.

Ban hành khung giá phát điện năm 2022 - Ảnh 2.

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế GTGT và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than.

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế GTGT) áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.

Căn cứ khung giá phát điện trên, Tập đoàn điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.


P.V