Bất chấp dịch Covid, doanh nghiệp bất động sản vẫn ồ ạt "chào đời"

05/01/2021 06:09 GMT+7
Dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng trong năm 2020 cả nước có 6.694 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới.

Số liệu trên được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết mới đây, tại Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020.

Cụ thể, theo báo cáo, năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2.235,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.043 nghìn lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm trước.

Bất chấp dịch Covid, doanh nghiệp bất động sản vẫn ồ ạt "chào đời" - Ảnh 1.

Chia theo khu vực kinh tế, trong năm có 6.694 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, số giảm 15,5% so với năm 2019.

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, trong năm qua, tình hình hoạt động, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến 978 doanh nghiệp phải giải thể.

Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ dịch bệnh Covid, nhưng trong năm qua, lĩnh vực bất động sản vẫn khá thu hút nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi có tới 3 tỷ USD đổ vào thị trường trong năm qua.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, trong tổng số 28,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thì có đến 3 tỷ USD đổ vào bất động sản.

Đáng chú ý, trong số 3 tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường bất động sản năm qua, có tới 2 tỷ USD được đầu tư vào thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản.

Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, tính đến đầu năm 2020, cả nước đã có khoảng 100.000 doanh nghiệp xây dựng và 15.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tăng hơn 2,3 lần so với năm 2010; có hơn 1.000 sàn giao dịch bất động sản. Đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản cho khoảng 100.000 người, trong đó có 50.000 nhân viên môi giới, 25.000 nhân viên định giá và 25.000 người quản lý sàn giao dịch bất động sản.


Minh Khôi