Bầu cử Mỹ sẽ được thực hiện qua đường... bưu điện?

07/09/2020 06:40 GMT+7
Khoảng 643.000 lá phiếu đã được gửi đến cử tri trong đợt đầu tiên. Đa số yêu cầu gửi phiếu qua đường bưu điện đến từ cử tri Đảng Dân chủ và tự do, qua đó phản ánh sự chia rẽ đảng phái về hình thức bỏ phiếu này trước thềm cuộc bầu cử ngày 3-11.

Bầu cử Mỹ sẽ được thực hiện qua đường... bưu điện?

Lê Phương