Bia Sài Gòn Miền Trung tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền 25%

15/10/2020 09:30 GMT+7
Bia Sài Gòn Miền Trung tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền 25%
Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2020 là ngày 29/10/2020. 9 tháng đầu năm SMB đạt gần 110 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 28% kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (HOSE: SMB) vừa có quyết nghị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020. Theo đó, tỷ lệ tạm ứng cổ tức 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Hình thức chi trả bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/10/2020. Ngày chi trả cổ tức là ngày 10/11/2020.

Bia Sài Gòn – Miền Trung quyết định chi trả tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% trong bối cảnh Công ty vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận có sụt giảm so với cùng kỳ, nhưng luỹ kế 9 tháng lợi nhuận vượt xa kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 311,7 tỷ đồng, giảm 17,5%; lợi nhuận sau thuế 49,5 tỷ đồng, giảm 7,5% so quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu đạt 870 tỷ đồng, giảm 24,8%; lợi nhuận sau thuế 109,5 tỷ đồng, giảm 31% so với 9 tháng đầu 2019.

Năm 2020, SMB đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 85,58 tỷ đồng; cổ tức 35%. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng Bia Sài Gòn Miền Trung vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Thanh Giang