Bộ GTVT ủng hộ chủ trương quy hoạch sân bay Hớn Quản

29/01/2023 14:44 GMT+7
Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các thủ tục chấp thuận vị trí quy hoạch sân bay Hớn Quản theo quy định.

Bộ GTVT vừa trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước về đề xuất xem xét, chấp thuận về quy hoạch sân bay Hớn Quản.

Theo Bộ GTVT, trong quyết định số 2412/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí đất quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 -2020, sân bay Hớn Quản được quy hoạch nằm trong khu vực địa hình đặc biệt quan trọng, ưu tiên dành riêng cho nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 7 với tổng diện tích là 300 ha.

UBND tỉnh Bình Phước đã tiến hành khảo sát sân bay Quân sự Hớn Quản và đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT cho phép quy hoạch sân bay. Hiện nay, tỉnh Bình Phước đã làm việc với Bộ Quốc phòng để cho phép đưa sân bay Hớn Quản (TecNic cũ) vào quy hoạch theo Nghị định 42/2016 của Chính phủ quy định điều kiện trình tự thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng.

Bộ GTVT ủng hộ chủ trương quy hoạch sân bay Hớn Quản - Ảnh 1.

Bình Phước mong muốn xây dựng sân bay để đón các máy bay lớn. Ảnh: CTV

Cử tri Bình Phước đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương sớm xem xét, chấp thuận về quy hoạch sân bay Hớn Quản.

Trả lời cử tri Bình Phước, Bộ GTVT cho biết: Nghị định số 42/2016 của Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng. Thẩm quyền quyết định vị trí sân bay chuyên dùng là của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản nhằm phục vụ mục tiêu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo Bộ GTVT bày tỏ sự ủng hộ chủ trương.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các thủ tục chấp thuận vị trí quy hoạch theo quy định.

"Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan", lãnh đạo Bộ GTVT nhấn mạnh.


Thế Anh