Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi việc hỗ trợ 800 tỷ đồng xây dựng bờ kè biển ở Quảng Nam

04/06/2024 17:13 GMT+7
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, hiện nay chưa có cơ sở để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất hỗ trợ 800 tỷ đồng để xây dựng bờ kè biển Tam Thanh.

Ngày 4/6, nguồn tin cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời lại cho tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất hỗ trợ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng Dự án kè chống sạt lở bờ biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi việc hỗ trợ 800 tỷ đồng xây dựng bờ kè biển ở Quảng Nam- Ảnh 1.

Bờ kè biển Tam Thanh trong một lần bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: T.H

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về việc sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách trung ương chưa phân bổ theo Khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công quy định: "Quốc hội quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý".

Đối với Khoản 6 Điều 6 Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội quy định: "Quản lý chặt chẽ việc sử dụng khoản vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương. Khoản vốn dự phòng chưa phân bổ chi được sử dụng khi bảo đảm được cân đối nguồn vốn và bố trí cho các mục tiêu thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước".

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi việc hỗ trợ 800 tỷ đồng xây dựng bờ kè biển ở Quảng Nam- Ảnh 2.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có trả lời về việc hỗ trợ 800 tỷ đồng xây dựng bờ kè biển ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Như vậy, việc sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phụ thuộc vào khả năng thu, chi thực tế của ngân sách trung ương trong kế hoạch hằng năm, chỉ được sử dụng khi đảm bảo được cân đối nguồn vốn. Hiện nay, chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do đó, chưa có cơ sở để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn nhấn mạnh thêm, trong trường hợp cần thiết triển khai các dự án trong giai đoạn 2021- 2025, đề nghị tỉnh Quảng Nam rà soát, cắt giảm các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa thực hiện, đang vướng thủ tục hoặc những dự án giải ngân chậm để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương vốn trong nước giai đoạn 2021-2025 cho dự án nêu trên, bảo đảm trong tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội quyết nghị.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có đến 2 công văn gửi Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương với 800 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, quy mô đầu tư, chiều dài tuyến kè khoảng 6,5km (bao gồm sửa chữa, gia cố 3,5km kè hiện trạng và đầu tư mới 3km); đồng thời đầu tư kết nối giao thông đỉnh kè với các tuyến hiện trạng. Dự kiến tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án, từ năm 2024 - 2025…

Trương Hồng
Cùng chuyên mục