Bộ Tài chính: Năm 2023 - 2024 sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thuế tài sản

30/11/2022 18:24 GMT+7
Bộ Tài chính cho biết trong hai năm tới sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua Luật Thuế tài sản để hạn chế đầu cơ đất đai.

Mục tiêu của cơ quan này là sẽ tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất.

Bộ Tài chính: Năm 2023 - 2024 sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thuế tài sản - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Theo đó, ngành Tài chính xác định trong năm 2023 sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành Luật thuế liên quan đến tài sản. Sau khi Quốc hội ban hành luật này, năm 2024, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành thuế liên quan đến tài sản.

Về định hướng xây dựng Luật thuế tài sản, Bộ Tài chính sẽ rà soát thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quan điểm của Bộ là tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

An Linh