Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng

31/01/2021 11:11 GMT+7
Đại hội XIII của Đảng đã bầu chọn 200 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và có đến 6 uỷ viên chính thức trưởng thành từ ngành ngân hàng.

Tối ngày 30/01/2021, Đại hội XIII của Đảng đã công bố danh sách 200 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trong đó, có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Trong danh sách 180 uỷ viên chính thức có 6 uỷ viên đại diện cho các cơ quan đoàn thể, địa phương trưởng thành từ nôi của thị trường tài chính tiền tệ.

6 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm (xếp theo alphabe) bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Nghiêm Xuân Thành và ông Lê Đức Thọ.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1968, hiện là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng ứng cử lần đầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trúng cử với số phiếu rất cao.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thạc sĩ Kinh tế, là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử của NHNN. Bà có đúng 20 năm công tác tại NHNN với khởi đầu là chuyên viên Vụ Quản lý Ngoại hối. Tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Hồng kinh qua các chức vụ chủ chốt Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc NHNN.

Tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Ngân hàng Nhà nước. Tháng 10/2020 bà Nguyễn Thị Hồng được bầu làm Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng được phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc NHNN thay ông Lê Minh Hưng.

Ông Lê Minh Hưng – Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Hưng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trương ương Đảng

Ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, hiện là Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông Lê Minh Hưng tái cử lần thứ nhất vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và trúng cử với số phiếu rất cao.

Ông Lê Minh Hưng, Thạc sĩ Chính sách công, trưởng thành từ nôi của thị trường tài chính tiền tệ, với gần 20 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trước khi được điều động về giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2020.

Trước đó, tháng 11/2014, khi đang giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN, ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thôi nhiệm Phó Thống đốc NHNN.  

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1972, hiện là Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa ứng cử lần đầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trúng cử.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Trước khi về công tác tại Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã trải qua nhiều cương vị quản lý trong lĩnh vực ngân hàng. Các vị trí ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng kinh qua tại Ngân hàng Nhà nước: Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng - Ảnh 4.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ông Nghiêm Xuân Thành ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương lần đầu và trúng cử với số phiếu cao.

Hồi cuối tháng 7/2020, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (Mở rộng) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Nghiêm Xuân Thành được chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ông Nghiêm Xuân Thành từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Vietinbank, trước khi chuyển về Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Vietcombank.

Từ tháng 3/2013 – tháng 11/2014, ông Nghiêm Xuân Thành là Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank. Từ tháng 11/2014 đến nay ông Nghiêm Xuân Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên. Ông Nguyên Văn Thắng tái cử lần thứ nhất vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và trúng cử Uỷ viên chính thức.

Ông Nguyễn Văn Thắng có trình độ tiến sĩ ngành Tài chính, trưởng thành từ "nôi nuôi dưỡng" cán bộ ngành ngân hàng – Ngân hàng Vietinbank. Năm 2001 ông bắt đầu với vị trí thư ký Tổng Giám đốc Vietinbank. Đến tháng 6/2011, sau khi kinh qua nhiều vị trí và cơ sở, ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Quyền Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc Vietinbank. Đến tháng 4/2014, ông Nguyễn Văn Thắng trở thành chủ tịch HĐQT của Vietinbank.

Tháng 1/2016, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đến tháng 7/2018 ông Nguyễn Xuân Thắng được chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 6/2019, ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank

Chân dung 6 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII trưởng thành từ ngành ngân hàng - Ảnh 7.

Ông Lê Đức Thọ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Cũng giống như ông Nghiêm Xuân Thành, ông Lê Đức Thọ ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương lần đầu và trúng cử với số phiếu cao.

Ông Lê Đức Thọ trưởng thành từ "nôi nuôi dưỡng" cán bộ ngân hàng VietinBank và kinh qua nhiều vị trí chủ chốt. Đến tháng 4/2014 ông đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Ngân hàng VietinBank, đến tháng 10/2018 ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VietinBank.

Thanh Giang