Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

24/07/2023 13:37 GMT+7
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra về công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và 2023 do các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư.

Ngày 24/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có công văn yêu cầu tổ chức thanh tra về công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và 2023.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ.

Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thanh tra về việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: T.H

"Yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra về công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và 2023 do các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư (bao gồm từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư); báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định", công văn nhấn mạnh.

Cùng theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Ban quản lý dự án như, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ngành đi kiểm tra công trình chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CTV

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 7 năm 2023 tỉnh Quảng Nam, trong đó đối với tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 với tổng vốn đầu tư công năm 2023 là 9.256.791 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài 1.478.025 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 6.876.766 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương 3.852.093 triệu đồng.

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, tăng 905.000 triệu đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.757.093 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 7.232.443 triệu đồng, đạt 93%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 2.961.514 triệu đồng, đạt 98%; vốn ngân sách địa phương 4.270.929 triệu đồng, đạt 90%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 546.323 triệu đồng.

Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 3.

Một số tuyến đường bê tông được đầu tư ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Còn tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến hết ngày 30/6, theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh, vốn đầu công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 1.910.368 triệu đồng, đạt 20,6%. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân 1.496.706 triệu đồng, đạt 19,2%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân 413.662 triệu đồng, đạt 28%.

Để hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công một cách quyết liệt, đúng tiến độ, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các địa phương, không đẩy hoàn toàn trách nhiệm giải phóng mặt bằng về phía địa phương, phải có phương án hỗ trợ cụ thể với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, cần gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đồng thời, người đứng đầu các địa phương phải xem công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu các dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn do mình quản lý bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, vốn đầu tư lớn, coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tổ chức, cá nhân liên quan.

Riêng đối với việc khan hiếm vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tập trung rà soát và phối hợp với các Sở, ngành liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục