Chuẩn bị đổi tên thành Lộc Phát, LPBank báo lãi quý I tăng vọt 85%

22/04/2024 13:56 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank; HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 mức lợi nhuận tăng tới 85% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được hơn 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong báo cáo tài chính riêng quý I/2024, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.464 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. LPBank cho biết: Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều cải thiện, hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu phục hồi, cần bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đã giải ngân cho vay đáp ứng vốn cho nền kinh tế dẫn đến thu nhập lãi thuần tăng.

Các nguồn thu khác cũng ghi nhận tăng trưởng như: lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh từ 226 tỷ lên hơn 818 tỷ đồng, ngân hàng cho biết nhờ triển khai các sản phẩm mới, tăng cường các dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước làm cho nguồn thu nhập này tăng lên. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 148 tỷ đồng, tăng 2,8% nhờ các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất được cải thiện dẫn đến nhu cầu về vốn ngoại tệ tăng.

Ở chiều ngược lại, mảng mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ 30 triệu đồng trong khi cùng kỳ mảng này lãi tới 40 triệu đồng.

Chuẩn bị đổi tên thành Lộc Phát, LPBank báo lãi quý I

Báo cáo tài chính riêng quý I

Trong kỳ, chi phí hoạt động gần như đi ngang ở mức 1.376 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 4% xuống hơn 214 tỷ đồng. Kết quả. LPBank báo lãi trước và sau thuế đạt 2.886 tỷ và 2.298 tỷ đồng; đều tăng gần 85% so với cùng kỳ năm trước.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua, LPBank thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, LPBank đã thực hiện hơn 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,39%

Tính đến 31/03/2024, tổng tài sản Ngân hàng tăng 7% so với đầu năm, lên gần 409.764 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% (còn 11.256 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác tăng 20% (42.176 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 12% (307.686 tỷ đồng).

Chuẩn bị đổi tên thành Lộc Phát, LPBank báo lãi quý I

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Tổng nợ xấu tính đến cuối quý I của LPBank tăng 16% so với hồi đầu năm, ghi nhận 4.267 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 36,2% lên hơn 1.106 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) giảm 5%, từ 1.706 tỷ xuống còn hơn 1.570 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.169 tỷ lên hơn 1.589 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,34% đầu năm lên 1,39%.

Ngày 17/4 vừa qua, LPBank tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua phương án đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Tên tiếng anh là Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank. Tên viết tắt bằng tiếng Anh là LPBank vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục