LPBank bất ngờ muốn đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

14/04/2024 07:15 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank; HoSE: LPB) vừa công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Theo đó, hội đồng quản trị ngân hàng trình đại hội xem xét, phê duyệt thay đổi tên với hai phương án, thay vì chỉ một phương án đưa ra trước đó.

LPBank bất ngờ muốn đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam- Ảnh 1.

Phương án đổi tên của LPBank

Cụ thể, phương án 1: "Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt" đổi thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Việt Nam".

Phương án 2: "Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt" đổi thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam". 

Trong lần đổi tên này, theo LPBank, việc thay đổi tên gọi nhằm đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong giai đoạn hiện nay, thể hiện định hướng thay đổi thời gian tới.

Hội đồng quản trị LPBank đề xuất được ủy quyền chủ động quyết định một trong hai phương án nêu trên để thực hiện đổi tên.

Trong quá trình thực hiện, hội đồng quản trị ngân hàng được toàn quyền chủ động quyết định/thay đổi tên gọi mới (kể cả ngoài 2 tên nêu trên) nếu thấy cần thiết hoặc theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2023, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên viết tắt từ Lienvietpostbank thành LPBank.

LPBank dự kiến tăng vốn lên hơn 33.500 tỷ đồng, không trả cổ tức trong 3 năm tới

Trước đó, trong tài liệu Đại hội, LPBank dự trình lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả đạt được năm 2023.

Tổng tài sản dự kiến đạt 427.260 tỷ đồng, tăng 11,6%. Tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 15,8%. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng thực tế có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Ngân hàng định hướng chiến lược không chia cổ tức trong 3 năm tới nhằm từng bước xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án trọng điểm. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Ngân hàng để tăng trưởng và tạo ra giá trị cao cho cổ đông trong tương lai.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu LPB hiện đang ở mức 19.550 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục