Chứng khoán KIS bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

16/10/2022 07:24 GMT+7
Chứng khoán KIS Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố xử phạt vi phạm với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam vì sai phạm liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Đây là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông - công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cụ thể, trong tháng 11/2021 chào bán đợt 1 với 254 tỷ đồng, đợt 2 là 196 tỷ đồng; đợt 3 diễn ra vào tháng 3/2022 với giá trị 1.900 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, phương án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã được đại hội đồng cổ đông của CTCP Cung Điện Mùa Đông thông qua nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Tiếp theo, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị lập và quy định phương án phát hành chi tiết. CTCP Cung Điện Mùa Đông đã công bố thông tin các phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch HĐQT ký mà chưa có nghị quyết/quyết định của HĐQT thông qua các phương án phát hành chi tiết này.

Các bản công bố thông tin trước đợt phát hành của CTCP Cung Điện Mùa Đông không có thông tin về những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu như không có thông tin Chủ tịch HĐQT của tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông, không có thông tin về tổ chức tư vấn là CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chỉ ra, hồ sơ kèm theo bản công bố thông tin phát hành trái phiếu đợt 1 và 2 của CTCP Cung Điện Mùa Đông không có báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (chỉ có báo cáo tài chính năm 2019 chưa được kiểm toán).

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu như: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý IV/2021, năm 2021 và quý I/2022...

Thêm vào đó, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam cũng không báo cáo HNX đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý II và III/2021...

Tổng mức phạt đối với Chứng khoán KIS Việt Nam là 335 triệu đồng.An Vũ