Công ty Đất Quảng bị cưỡng chế gần 600 triệu đồng tiền nợ thuế

14/05/2022 07:26 GMT+7
Công ty Cổ phần Đất Quảng (trụ sở tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vừa bị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cưỡng chế gần 600 triệu đồng tiền nợ thuế.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định số 3645/QĐ-CTQNA cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Đất Quảng với lý do chậm nộp tiền thuế đã quá thời hạn 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng số tiền mà Công ty Cổ phần Đất Quảng bị cưỡng chế là 592 triệu đồng.

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty CP Đất Quảng  (Mã số thuế: 4000100114; địa chỉ trụ sở: Thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 3148/TBCTQNA ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty Cổ phần Đất Quảng nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kéo dài đến ngày 6/6.

HIện Công ty Cổ phần Đất Quảng đang triển khai đầu tư nhiều dự án đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Công ty do ông/bà Nguyễn Phương Nam làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/09/1998. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là "Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét".

An Vũ