Cục Hàng không muốn thay đổi quy định điều phối Slot bay của các hãng hàng không

03/10/2023 14:43 GMT+7
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung quy định trong giai đoạn từ sau ngày điều phối slot chuỗi slot đầu mùa lịch bay đến trước ngày cơ sở xác định slot lịch sử.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2021 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Tại dự thảo lần này, Cục Hàng không Việt Nam là đơn vị soạn thảo cho biết, Thông tư 29/2021 vẫn tồn tại một số bất cập về quy trình điều phối slot chưa phù hợp với thực tiễn, còn khác biệt với thông lệ quốc tế.

Cùng đó, một số nội dung chưa linh hoạt cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong điều kiện có những yếu tố bất thường tác động đến hoạt động khai thác.

"Nội dung về giám sát slot và quản lý điều phối slot cũng chưa tách bạch", Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ.

Cục Hàng không muốn thay đổi quy định điều phối Slot bay của các hãng hàng không - Ảnh 1.

Công tác phân tách slot quốc tế và nội địa, tạo cơ hội cho các hãng hàng không mới. Ảnh: VNA

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tiêu chí, thứ tự ưu tiên điều phối slot "chuyến bay của hãng hàng không có tỷ lệ chuyến bay đúng giờ cao" cũng chưa rõ. Điều này, gây khó khăn trong việc áp dụng thứ tự ưu tiên này trong quá trình xác nhận điện văn đầu mùa lịch bay.

Ngoài ra, quy định chỉ cho phép các hãng hàng không thay đổi chuỗi slot khi đã sử dụng đúng, đủ 80% sau ngày cơ sở tính slot lịch sử được cho rằng sẽ khiến các hãng hàng không không thể thay đổi được slot sang các đường bay mới trong trường hợp biến động của thị trường trong những điều kiện có yếu tố bất thường.

Cùng đó, hiện chưa có hệ thống ghi nhận các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi những lý do bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của hãng hàng không. Do đó, việc xác nhận để miễn trừ khi tính toán tỷ lệ thực hiện đúng slot trên số slot được xác nhận còn gặp nhiều khó khăn.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc chỉnh sửa Thông tư được đánh giá quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều phối giờ hạ cánh, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Công tác điều phối giờ hạ cánh, cất cánh phải bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay, tối ưu hóa việc sử dụng quỹ slot và đảm bảo sự bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng hàng không.

Ngoài ra, công tác phân tách slot quốc tế và nội địa, tạo cơ hội cho các hãng hàng không mới

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Thông tư mới là đề xuất cách tính slot lịch sử của một mùa lịch bay là chuỗi slot được sử dụng đúng với tỷ lệ ít nhất 80% của mỗi chuỗi slot quốc tế hoặc tỷ lệ ít nhất 70% của mỗi chuỗi slot nội địa.

Điều này nhằm tạo thuận lợi hơn cho các hãng hàng không trong việc khai thác các chuyến bay nội địa, chi tiết hóa các điều kiện giữ slot lịch sử, phân tách slot quốc tế và nội địa.

Qua đó, tạo cơ hội cho các hãng hàng không mới, đường bay mới có thêm cơ hội khai thác đến các cảng hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung quy định: Trong giai đoạn từ sau ngày điều phối slot chuỗi slot đầu mùa lịch bay đến trước ngày cơ sở xác định slot lịch sử.

Cục Hàng không Việt Nam lập danh sách các slot của các hãng hàng không mới, đường bay mới đề nghị theo thời hạn gửi đề nghị đầu mùa lịch bay mà chưa được xác nhận theo danh sách điện văn chờ. Các slot trong danh sách này sẽ được ưu tiên xác nhận trước theo thứ tự ưu tiên.

Đối với tham số điều phối liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay, theo quy định hiện hành, tham số điều phối liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay không được vượt quá 80% chỉ số giới hạn quy định.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc quy định tham số điều phối không vượt 80% của chỉ số giới hạn chỉ nên áp dụng tại các cảng hàng không điều phối toàn phần.

"Nếu áp dụng cho toàn bộ các cảng hàng không, sẽ không phù hợp với thực tiễn, cũng như làm giảm năng lực của các cảng hàng không địa phương (chỉ được điều phối một phần)", Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất: tham số điều phối liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay không được vượt quá 80% chỉ số giới hạn quy định đối với các cảng hàng không được điều phối. Các cảng hàng không còn lại sẽ điều hành không quá giới hạn năng lực.

Thế Anh
Cùng chuyên mục