Đà Nẵng thanh tra việc chuyển đổi mục đích đất rừng sang đất khác

12/10/2021 08:25 GMT+7
Thanh tra TP.Đà Nẵng đã lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác .

Ngày 12/10, Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, căn cứ Quyết định số 5145 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.

Thanh tra TP.Đà Nẵng cho hay, việc thanh tra lần này sẽ tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra và thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2020.

Ông Phan Thanh Long - Chánh Thanh TP.Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Đồng thời, đề nghị các đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đà Nẵng thanh tra việc chuyển đổi mục đích đất rừng sang đất khác - Ảnh 1.

Công bố quyết định tranh tra việc chuyển đổi mục đích đất rừng sang đất khác tại huyện Hòa Vang và Quận Liên Chiểu. Ảnh: TT TP.Đà Nẵng

Liên quan đến đất rừng tại Đà Nẵng, từ năm 2014, Sở NN&PTNT Đà Nẵng đã tiến hành phân cấp, phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 7262/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng.

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 theo Quyết định 5924/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND TP. Đà Nẵng bao gồm 57.195,5 ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; 5.734 ha rừng quy hoạch sử dụng khác đã được phân giao đến UBND các xã, phường, BQL rừng và Hạt Kiểm lâm.

Trong đó có 31.114,5 ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 BQL rừng và 2 Hạt Kiểm lâm trực tiếp quản lý; 9.626,4 ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6 ha rừng và đất rừng sản xuất được giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng giao 5.734,0 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý trong khi Nhà nước chưa giao cho các tổ chức, cá nhân.
Đông Phong