Dab Motor Concept E đạt tốc độ tối đa 105 km/h và phạm vi hoạt động 110 km

30/07/2021 13:30 GMT+7