Kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở TN&MT rút kinh nghiệm

16/04/2021 12:33 GMT+7
Sáng 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành thông báo kết luận (số 133/TB-UBND, ngày 12/4/2021), của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (tại cuộc họp ngày 05/4/2021), về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch tỉnh “điểm mặt” Sở TNMT vì kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền.

Văn bản này nêu rõ, kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh do Sở TNMT trình chưa thỏa mãn các điều kiện theo quy định. Cụ thể chưa phù hợp với các quy hoạch: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng, chỉnh trị các dòng sông, đường thủy nội địa ... trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu, Sở TN&MT rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho tỉnh về công tác tài nguyên khoáng sản trong thời gian tới.

Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch tỉnh “điểm mặt” Sở TNMT vì kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 2.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi.

Để các mỏ cát, sỏi lòng sông trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh khi ban hành đủ điều kiện cấp phép khai thác (sau khi đấu giá thành), kế hoạch phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch ngành liên quan trên địa bàn tỉnh; đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; UBND các huyện, thị và thành phố phải kiểm tra tính khả thi, hiệu quả đối với các mỏ cát, sỏi đưa vào đấu giá; đảm bảo quản lý được việc khai thác, tránh tình trạng không thể tổ chức khai thác, sau khi đơn vị trúng đấu giá được cấp phép khai thác.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền giao UBND cấp huyện chủ trì, mời các Sở TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, GTVT tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể lại các mỏ cát, sỏi mà các huyện, thị thành đã đề nghị đưa vào Kế hoạch đấu giá. 

Đồng thời, rà soát điều chỉnh, bổ sung lại phạm vi các vị trí, điểm khai thác cát, sỏi trên địa bàn chưa có trong quy hoạch khoáng sản (làm vật liệu xây dựng), gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung quy hoạch theo quy định.

Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch tỉnh “điểm mặt” Sở TNMT vì kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 4.

Khai thác cát trên dòng sông Trà Khúc.

Đối với các mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trúng đấu giá trên địa bàn tỉnh hiện đã được cấp phép khai thác, giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức bàn giao hồ sơ liên quan đến mỏ và đơn vị trúng đấu giá, cho UBND huyện, thành thị triển khai thực hiện.

Được biết năm 2019-2020, tỉnh Quảng Ngãi đưa vào kế hoạch 22 khu vực có mỏ cát, sỏi lòng sông để đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đến thời điểm này cấp thẩm quyền tỉnh đã cấp phép khai thác, cho phép làm thủ tục cấp phép khai thác đối với 118 mỏ (38 mỏ đá với diện tích khoảng 346,98ha; 26 mỏ cát, sỏi lòng sông với diện tích khoảng 296,63ha và 54 mỏ đất đồi với diện tích khoảng 365,33ha); còn lại 182 mỏ chưa cấp phép khai thác.

Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch tỉnh “điểm mặt” Sở TNMT vì kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 6.

Sông Trà Khúc nhìn từ trên cao (ảnh trang tin BDS.net).

Thời gian qua khai thác khoáng sản cát, sỏi là một trong những vấn đề có nhiều bất cập. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi từng thẳng thắn nhìn nhận, nhiều mỏ cát cấp cho các dự án đầu tư công biến tướng, cung cấp cho các dự án đầu tư công thì một nhưng bán ra ngoài thì mười.

Theo đó, nhiều trường hợp doanh nghiệp đấu thầu cát với giá cao không bán được, từ đó dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh...

Lam Nguyễn