Điều kiện mới trong kinh doanh sân golf có gì đáng chú ý?

01/06/2020 16:01 GMT+7
Từ 15/6, nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf đáng chú ý.
Điều kiện mới trong kinh doanh sân golf có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Ảnh minh họa.

Từ 15/6, Nghị định 52/2020 quy định chi tiết về các điều kiện đầu tư xây dựng kinh doanh sân golf. 

Cụ thể, một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Một là cấm xây dựng và kinh doanh sân golf khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan.

Hai là cấm lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép.

Ba là cấm cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bốn là không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nghị định quy định những loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf. Đó là đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất rừng; đất trồng lúa (trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 điều này).

Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của UBND cấp tỉnh (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này) không được sử dụng để xây dựng sân golf.

Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều; Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo cũng không được sử dụng để xây dựng sân golf.

Một loại đất khác cũng nằm trong danh sách những loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf là đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao.

Với sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ, Chính phủ quy định diện tích đất không được quá 90 ha và ra điều kiện với nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng trong thời hạn không quá ba năm.

A.Vũ