Doanh nghiệp có phải cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ?

02/10/2020 07:13 GMT+7
Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp bắt buộc phải cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ.

Khoản 2 Điều 152 Bộ luật lao động và Điều 21 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định, Doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Cụ thể:

 Khám sức khỏe ít nhất 1 năm/lần cho nhân viên.

Khám sức khỏe ít nhất 6 tháng/lần đối với nhân viên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhân viên là người khuyết tật, nhân viên chưa thành niên, nhân viên cao tuổi.

Doanh nghiệp có phải cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ? - Ảnh 1.

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp bắt buộc phải cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ.

Riêng nhân viên nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Về chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho nhân viên do Doanh nghiệp chi trả và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

Bên cạnh đó, tại Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động còn quy định doanh nghiệp phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho nhân viên.

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của nhân viên, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để nhân viên biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe nhân viên thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.

Theo Điều 21 Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa nhân viên Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền đối với các hành vi sau:

Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho nhân viên, trừ trường hợp Doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho nhân viên nhưng nhân viên không muốn khám: Phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/nhân viên, tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Không tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng giám định y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động: Phạt từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/nhân viên, tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Bảo Anh