Doanh nghiệp

Nhựa Đông Á (DAG) dự trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023 gấp hơn 3 lần năm trước

Nhựa Đông Á (DAG) dự trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023 gấp hơn 3 lần năm trước

Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được dự kiến tổ chức ngày 06/04 tại Hà Nội.