Doanh nghiệp

Thiết bị Giáo dục Tràng An và Công ty Hà Thành "tách – nhập" thế nào trong các gói thầu giáo dục?

Thiết bị Giáo dục Tràng An và Công ty Hà Thành "tách – nhập" thế nào trong các gói thầu giáo dục?

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An (Thiết bị Giáo dục Tràng An) và Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Hà Thành (Công ty Hà Thành) khi "bắt tay" liên danh, lúc là đối thủ cạnh tranh trong các gói thầu vật tư giáo dục có giá trị hàng chục tỷ đồng.