Doanh nghiệp

Xiaomi Việt Nam bắt tay với Synnex FPT mở rộng phân phối sản phẩm tại Việt Nam

Xiaomi Việt Nam bắt tay với Synnex FPT mở rộng phân phối sản phẩm tại Việt Nam

Ngày 19/1, Synnex FPT và Xiaomi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về phân phối các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Xiaomi.