Doanh nghiệp

Doanh thu 9 tháng của Vinhomes gần 2,7 tỷ USD

Doanh thu 9 tháng của Vinhomes gần 2,7 tỷ USD

Tổng doanh thu 9 tháng bao gồm hoạt động kinh doanh, các hợp đồng hợp tác và chuyển nhượng dự án của Vinhomes đạt hơn 62.500 tỷ đồng.