Doanh nghiệp

Con gái ông Trần Quí Thanh chi 335 tỷ thành đối tác chiến lược của Yeah1

Con gái ông Trần Quí Thanh chi 335 tỷ thành đối tác chiến lược của Yeah1

Bà Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quí Thanh đã chi hơn 300 tỉ đồng để mua vào số lượng lớn cổ phiếu YEG với mục tiêu đầu tư cá nhân.