Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ chậm tiến độ, Bộ GTVT xin gia hạn hiệp định vay vốn

20/05/2022 07:03 GMT+7
Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ, tỉnh Nam Định thuộc dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6) do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành tháng 6/2022, tuy nhiên, dự này đang phải xin lùi tiến độ.

Theo Bộ GTVT, vì nhiều lý do khách quan ảnh hưởng đến tiến độ dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ nên Bộ GTVT xin gia hạn hiệp định vay vốn thêm 12 tháng.

Lý do ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà Bộ GTVT đưa ra trong công văn số 1100/BGTVT-KHĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là việc kéo dài thời gian do phải đấu thầu lại; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết mưa lớn kéo dài bất thường của năm 2021 dẫn đến như sự cố sạt lở mái dốc, phải rà soát, điều chỉnh lại thiết kế và trình tự thi công tổng thể các hạng mục.

Cụ thể, việc lựa chọn nhà thầu được bắt đầu từ quý 1/2020, nhưng do tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đều chào giá vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ chậm tiến độ, Bộ GTVT xin gia hạn hiệp định vay vốn - Ảnh 1.

Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang bị chậm tiến độ. Ảnh: VOV

Vì vậy, theo quy định của pháp luật phải tổ chức đấu thầu lại, đến tháng 2/2021, Ban Quản lý các dự án đường thủy (đại diện chủ đầu tư) mới hoàn thành lựa chọn nhà thầu của tất cả các gói thầu xây lắp của dự án.

Do rủi ro của việc đấu thầu lại nên thời gian còn lại để thực hiện các hợp đồng phải rút ngắn từ 22 tháng xuống còn 16 tháng. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết.

Tại khu vực Nam Định năm 2021 có mưa lớn bất thường dẫn đến không thể thi công. Cụ thể từ tháng 7-10/2021 lượng mưa tích lũy trong khoảng thời gian này lên tới 1.200mm; trong đó, có tháng 9/2021 là tháng xảy ra mưa nghiêm trọng nhất dẫn tới nhiều ngày công trường phải tạm dừng thi công.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn dự án, tác động của dịch Covid-19 và thời tiết đã ảnh hưởng (làm chậm) tiến độ xây dựng lắp của dự án khoảng ba tháng...

Trên cơ sở đó, nhà thầu, tư vấn giám sát, Ban Quản lý các dự án đường thủy đã tính toán đề xuất điều chỉnh tiến độ tổng thể của công trình và đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và Hiệp định vay vốn đến 30/6/2023 (kéo dài thêm 12 tháng).

Với lý do nêu trên, Bộ GTVT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xem xét ý kiến Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ em xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ 30/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ chậm tiến độ, Bộ GTVT xin gia hạn hiệp định vay vốn - Ảnh 2.

Dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang được các đơn vị triển khai thi công. Ảnh: VOV

Theo Bộ GTVT việc điều chỉnh này không tăng tổng mức đầu tư và các chi phí phát sinh khác... của chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2094/QĐ-TTg ngày 02/11/2016 và Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 11/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn Dự án WB6.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đường thủy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về vấn đề này.

Đến nay, Bộ Tài chính đã có công văn phúc đáp (văn bản số 2331/BTC-QLN); trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh: "Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gia hạn, Bộ GTVT rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong triển khai, đẩy nhanh thủ tục và xây dựng lộ trình khả thi đảm bảo hoàn tất đầu tư trước ngày 30/6/2023.

Trường hợp chưa hoàn thành sau ngày 30/6/2023, đề nghị hủy bỏ số vốn vay WB chưa sử dụng và Bộ GTVT bố trí nguồn vốn khác cho các hạng mục chưa hoàn thành."

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ GTVT đảm bảo khả năng cân đối kế hoạch vốn nước ngoài và đối ứng cho dự án. Trường hợp việc kéo dài thời gian đến ngày 30/6/2023 làm phát sinh thêm chi phí vốn đối ứng, đề nghị làm rõ nguồn bố trí và cân đối trong phạm vi kế hoạch đã giao cho Bộ GTVT.


Thế Anh