Dược Hà Tây (DHT): Lãi 6 tháng đầu năm tiếp tục lùi so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 39 tỷ đồng

29/07/2022 07:59 GMT+7
Xét riêng về Quý II/2022 chỉ tiêu về tài chính giảm không đáng kể. Doanh thu thuần ghi nhận đạt 403 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,6 tỷ và lợi nhuận gộp đạt 39 tỷ.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HATAPHAR, HNX: DHT) vừa mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022 với mức lợi nhuận liên tục giảm trong các quý gần đây.

Dược Hà Tây tiếp tục báo lãi "đi lùi" so với cùng kỳ

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Dược Hà Tây ghi nhận mức doanh thu thuần đạt gần 811,5 tỷ đồng (giảm 3% so với 6 tháng đầu năm 2021). Lợi nhuận gộp đạt 77,8 tỷ đồng (giảm 7%).

Trừ các chi phí phát sinh khác, Dược Hà Tây báo lãi trước thuế đạt 49 tỷ đồng, giảm 6% so với số lãi đạt được tại 6 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 6% xuống mức 39,4 tỷ đồng. 

Dược Hà Tây (DHT): Lãi 6 tháng đầu năm tiếp tục lùi so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 39 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Dược Hà Tây

 - Ảnh 1.

Kết quả SXKD 4 quý gần đây của DHT

Trong đó, xét riêng về quý II/2022, tuy vẫn đang theo chiều hướng giảm nhưng so với quý I/2022 thì giảm không đáng kể. Doanh thu thuần ghi nhận đạt 403 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,6 tỷ và lợi nhuận gộp đạt 39 tỷ.

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 diễn ra vừa qua, DHT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với Tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng lần lượt giảm 6,8% và 30,7% so với thực hiện 2021.

Như vậy, so sánh với kế hoạch này thì DHT đã hoàn thành 54% về kế hoạch doanh thu cả năm và 63% về kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới ngày 30/06/2022, tổng tài sản của DHT đạt mức 1.219 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn (919 tỷ đồng) và còn lại là của tài sản dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/07, giá cổ phiếu DHT vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 40.000 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo