Hà Nội bắt đầu chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

29/04/2020 07:54 GMT+7
Hà Nội đã thống kê được khoảng hơn 1,4 triệu người đủ điều kiện thụ hưởng theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng, với tổng số tiền hơn 3.500 tỉ đồng.

Từ hôm nay 29/4, thành phố Hà Nội bắt đầu chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ gói 62.000 tỷ của Chính phủ.

Những nhóm đối tượng mà Hà Nội triển khai hỗ trợ từ hôm nay gồm người có công hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hộ nghèo và cận nghèo.

Trước đó, Hà Nội đã thống kê được khoảng hơn 1,4 triệu người đủ điều kiện thụ hưởng theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng, với tổng số tiền hơn 3.500 tỉ đồng.

Hà Nội bắt đầu chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bắt đầu từ hôm nay 29/4, Hà Nội bắt đầu giải ngân hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện Ban Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ đã họp, thống nhất giao Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý làm Trưởng ban, Phó chủ tịch Nguyễn Doãn Toản làm Phó ban thường trực; các sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Tài chính chủ trì thực hiện chủ trương này của Chính phủ.

Riêng với 4 nhóm đối tượng như đã đề cập ở trên, đã lập được danh sách, Hà Nội cố gắng chi trả trước 30.4 để tạo thuận lợi cho người dân. Đại diện Mặt trận Tổ quốc và HĐND các cấp... tham gia giám sát để việc triển khai hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không gây phiền hà.

Còn các nhóm khác thuộc diện được hỗ trợ sẽ chờ hướng dẫn, trên tinh thần sớm xử lý để chế độ chính sách sớm đến tay người dân.

Theo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, việc xác định các đối tượng được hỗ trợ là tương đối phức tạp, nhất là với đối tượng lao động trong các doanh nghiệp. Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có trên 240.000 doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động. Để khảo sát được những doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng, có lao động đang nghỉ việc là rất khó.

“Đây là một chính sách lớn, chưa có tiền lệ, đúng theo như phát biểu của Thủ tướng. Chúng tôi nghĩ để các đối tượng được hỗ trợ kịp thời thì cách làm thì cũng phải chưa có tiền lệ. Mong các quận, huyện phải vào cuộc hết sức sát sao, huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc thì mới khảo sát rà soát nhanh được”, đại diện Sở Lao động - Thương binh - Xã hội đề nghị.

Mai Lan