Hết hạn xin gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, hồ sơ vẫn ít

30/07/2020 10:57 GMT+7
Đã đến ngày hết hạn tiếp nhận giấy đề nghị chậm nộp tiền thuế theo nghị định 41. Tuy nhiên, số hồ sơ gửi đến đề nghị được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất vẫn khá thấp so với dự tính ban đầu.

Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 28/7 ngành thuế đã tiếp nhận 171.555 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, số giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 119.119 và của cá nhân kinh doanh là 52.436.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.400 tỉ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp được gia hạn chiếm đa số với 28.913 tỉ đồng.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 20.508 tỉ đồng. Tiền thuê đất được gia hạn là 3.381 tỉ đồng.

Riêng thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 597 tỉ đồng.

Trong khi đó, khi xây dựng chính sách này, Bộ Tài chính ước tính có khoảng 700.000 doanh nghiệp được chậm nộp thuế với số tiền thuế và tiền thuê đất lên tới 182.000 tỉ đồng

Tổng cục Thuế cho biết do thời hạn chót tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sắp hết.

Chính vì vậy, cơ quan thuế đề nghị tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được chậm nộp tiền thuế theo nghị định 41 cần gửi ngay giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế thông qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, qua Cổng dịch vụ công quốc gia, qua bưu điện, hoặc đến trực tiếp đến cơ quan thuế để làm thủ tục gia hạn.

Ngành thuế sẽ tiếp tục bố trí công chức tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

A.Vũ