Hơn 600 doanh nghiệp bị nêu tên nợ thuế

28/10/2019 11:24 GMT+7
Danh sách nợ thuế tháng 10 có tổng cộng 608 đơn vị với số tiền lên tới 745 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp nợ vài chục tỷ đồng.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn trong tháng 10 năm nay. Theo đó, danh sách lần này có tổng cộng 608 đơn vị nợ thuế (công khai lần đầu và công khai lại), với số nợ lên tới 745 tỷ đồng.

Theo đó, những doanh nghiệp bị công khai lần đầu tiên có 543 đơn vị với tổng số tiền nợ gần 469 tỷ đồng, chủ yếu gồm tiền thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Hơn 600 doanh nghiệp bị nêu tên nợ thuế - Ảnh 1.

Một số doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng. Ảnh: PV.

Trong số này, có 515 doanh nghiệp nợ gần 200 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tháng 10. Trong đó, một doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất hơn 68 tỷ đồng; một trường hợp doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp hơn 82 tỷ.

Trong danh sách nợ thuế tháng 10, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng công khai lại 65 đơn vị nợ 276 tỷ đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Theo cơ quan quản lý, đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế bêu tên từ những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018) nhưng đến nay vẫn chây ì chưa chịu nộp thuế.

Nếu tính từ tháng 1 đến tháng 9/2019, Cục Thuế Hà Nội đã công khai 1.940 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là hơn 6.412 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 1.168 doanh nghiệp và dự án nộp gần 419 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Lệ Chi/Vnexpress
Cùng chuyên mục