Khánh Hòa: Nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 3.830 tỷ đồng

18/04/2023 15:42 GMT+7
Tính đến hết quý 1 năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 3.830 tỷ đồng, tăng hơn 44 tỷ đồng so với đầu năm

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 3.830 tỷ đồng, tăng hơn 44 tỷ đồng so với đầu năm. 

Trong đó, nguồn vốn Trung ương hơn 3.297 tỷ đồng, tăng hơn 15 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn 533 tỷ đồng, tăng gần 29 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện chuyển sang NHCSXH trong quý I gần 9 tỷ đồng.

 Các đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhận vốn ủy thác tại địa phương, gồm: TP.Nha Trang, TP.Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. UBND tỉnh đã quan tâm chuyển vốn sang NHCSXH với số tiền 20 tỷ đồng, hoàn thành 46,5% chỉ tiêu giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 3.830 tỷ đồng - Ảnh 1.

NHCSXH Khánh Hòa ngoài hỗ trợ vốn còn thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Đặc biệt, trong quý I, hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cao, đạt gần 228 tỷ đồng, tăng 30,9 tỷ đồng so với đầu năm, vượt 134% kế hoạch giao năm 2023. Nợ quá hạn đến cuối tháng 3 gần 7,5 tỷ đồng (tỷ lệ 0,2%), giảm gần 1,2 tỷ đồng so với đầu năm; 7/8 địa phương có nợ quá hạn giảm, gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. 

Nguồn vốn được giao mới, vốn huy động và vốn thu hồi đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kết quả, trong quý I, toàn tỉnh có 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay, 1.629 lao động vay vốn tạo việc làm; 3.450 lượt hộ vay xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh; 155 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ có khó khăn về tài chính đột xuất vay vốn trang trải chi phí học tập.


Công Tâm