Không được sử dụng ví điện tử để huy động hoặc cho vay vốn

30/11/2019 08:37 GMT+7
Tổng hạn mức giao dịch qua các ví điện tử cá nhân của 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không được có bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví.

NHNN vừa ban hành Thông tư số 23/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo đó, Thông tư quy định, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng dịch vụ này. Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử không được sử dụng chung với tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ (nếu có) và phải tách bạch với các tài khoản thanh toán khác tại ngân hàng hợp tác.

Không được sử dụng ví điện tử để huy động hoặc cho vay vốn - Ảnh 1.

Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có nghĩa vụ duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử mở tại các ngân hàng hợp tác không thấp hơn so với tổng số dư của tất cả các ví điện tử của các khách hàng tại cùng một thời điểm.

Đồng thời, tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử chỉ được sử dụng vào việc thanh toán vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của đơn vị chấp nhận thanh toán tại ngân hàng hoặc hoàn trả tiền vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng (chủ ví điện tử) trong một só trường hợp cụ thể như khách hàng rút tiền ra khỏi ví điện tử về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng.

Thứ hai, khách hàng không còn nhu cầu sử dụng ví điện tử.

Thứ ba, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chấm dứt cung ứng dịch vụ ví điện tử cho khách hàng.

Thứ tư, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chấm dứt hoạt động, bị thu hồi Giấy phép, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, thanh toán vào tài khoản thanh toán của các đơn vị cung ứng dịch vụ công trong trường hợp khách hàng sử dụng ví điện tử để thanh toán, nộp phí, lệ phí cho các dịch vụ công hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, chuyển đến các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử mở.

Chi tiêu tối đa 100 triệu/ngày, không trả lãi trên số dư ví

Cũng tại Thông tư này, tổng hạn mức giao dịch qua các ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng.

NHNN nghiêm cấm việc sử dụng ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử  hoặc mua, bán thông tin ví điện tử.

Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví, trả lãi trên số dư ví hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví. Điều đó có nghĩa rằng, tổ chức cung ứng ví điện tử không được sử dụng ví điện tử để huy động hoặc cho vay vốn.

Thông tư mới cũng bỏ hạn mức giao dịch với ví điện tử dành cho tổ chức, trước đó hạn mức trong dự thảo tối đa không quá 100 triệu mỗi ngày và 500 triệu đồng mỗi tháng.

Đồng thời, không áp dụng đối với ví điện tử cá nhân của người có kí hợp đồng/thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử.

Không được sử dụng ví điện tử để huy động hoặc cho vay vốn - Ảnh 3.

Không cấp tín dụng cho khách hàng và trả lãi trên số dư ví

Khi khách hàng mở ví điện tử phải cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ mở ví điện tử cho tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.

Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở ví điện tử của khách hàng là đầy đủ, hợp lệ theo qui định.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin cho NHNN về áo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán định kì, hàng quí, năm.

Đồng thời, tổ chức này phải cung cấp thông tin tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kí kết hợp đồng/thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với ngân hàng hợp tác, mở và sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử.

Báo cáo tình hình rủi ro gian lận, giả mạo qua địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện các vụ việc liên quan đến rủi ro gian lận, giả mạo gây thiệt hại về tài chính cho khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán và gửi báo cáo bằng văn bản (giấy) hoặc điện tử trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi có báo cáo qua thư điện tử cho NHNN.

NHNN yêu cầu các đơn vị phải có công cụ cho phép nhà điều hành giám sát tổng số ví, số dư ví của tất cả khách hàng vào đầu ngày giao dịch và tại thời điểm truy cập.

Ngoài ra, NHNN cũng muốn giám sát thông tin tài khoản đảm bảo thanh toán mở tại các ngân hàng, bao gồm số hiệu tài khoản, số dư đầu ngày giao dịch và số dư vào cuối ngày giao dịch.

Thông tư 23/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ 7/1/2020.

Lê Thúy