Khuyến khích tích hợp một số dịch vụ tư vào thẻ Căn cước công dân

14/12/2020 20:00 GMT+7
Nội dung này được đề cập tại Thông báo 395/TB-VPCP ngày 11/12/2020 nêu kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp về việc tích hợp thông tin trên thẻ Căn cước công dân.
Khuyến khích tích hợp một số dịch vụ tư vào thẻ Căn cước công dân - Ảnh 1.

Khuyến khích tích hợp một số dịch vụ tư vào thẻ Căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Theo đó, mặc dù quá trình triển khai Luật Căn cước công dân những năm qua còn có sự chậm trễ nhưng thời gian này việc triển khai đã được thực hiện nhanh hơn. Để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng các hướng dẫn, cơ chế khuyến khích một số dịch vụ không phải do Nhà nước cung cấp cũng có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân và dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp dịch vụ;

- Tích hợp các dữ liệu cần thiết vào thẻ Căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tiết kiệm cho bộ máy Nhà nước;

- Tăng cường các giải pháp bảo mật thông tin về thẻ Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và bộ máy cần thiết để duy trì, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia đảm bảo an toàn, thuận tiện…

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đồng bộ hóa dữ liệu và tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước công dân.

Nguyễn Hương (luatvietnam)