Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ chất vấn những nội dung gì?

04/12/2023 15:58 GMT+7
Ngày 4/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, HĐND tỉnh đã có công văn gửi UBND tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo trả lời chất vấn một số nội dung tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp này dự kiến tổ chức vào ngày 6 đến 8/12.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các nhóm vấn đề, nội dung chất vấn trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 18 như, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, trong đó có tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng (SIPAS) trong thời gian qua; phân tích nguyên nhân tụt hạng, giảm điểm gắn với trách nhiệm các cấp, các ngành; giải pháp khắc phục.

Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách TTHC tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ chất vấn 3 vấn đề chính, gồm những nội dung gì?   - Ảnh 1.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa mới tổ chức kỳ họp thứ 17 và dự kiến kỳ họp thứ 18 diễn ra vào ngày 6 đến ngày 8/12. Ảnh: T.H

Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chất vấn về giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong triển khai thực hiện nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026 đảm bảo tiến độ nghị quyết đề ra.

Thực trạng công tác phối hợp giữa Sở TN&MT với các cơ quan liên quan trong việc kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đất đai trên môi trường điện tử nói riêng và công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung trên địa bàn thời gian qua. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục thời gian đến.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ chất vấn 3 vấn đề chính, gồm những nội dung gì?   - Ảnh 2.

Sở TN&MT tỉnh cùng một số sở được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung để trả lời chất vấn mà HĐND tỉnh yêu cầu. Ảnh: T.H

Cuối cùng là về lĩnh vực đầu tư, trong đó chú trọng đến công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao vốn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch giao vốn đầu năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án đạt tỷ lệ rất thấp. Nguyên nhân của vấn đề này, trách nhiệm của cơ quan liên quan, biện pháp xử lý và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Theo đề nghị của HĐND tỉnh về việc trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 18, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao các ban ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh một số nội dung trả lời chất vấn theo đề nghị của HĐND tỉnh.

Đồng thời chủ động chuẩn bị nội dung tóm tắt và trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X khi có yêu cầu…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục