Làm thêm ngày Tết Âm lịch 2021, NLĐ được trả lương ra sao?

19/10/2020 20:30 GMT+7
Người lao động (NLĐ) đi làm trong ngày Tết Âm lịch được coi là làm thêm giờ và tiền lương làm thêm giờ những ngày này được quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.
Làm thêm ngày Tết Âm lịch 2021, NLĐ được trả lương ra sao? - Ảnh 1.

Nếu đi làm vào ngày Tết Âm lịch 2021, NLĐ thì sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương.

Bộ Luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tại điều Điều 98, Bộ Luật này ghi rõ:

"Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

...

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

...".

Như vậy, nếu đi làm vào ngày Tết Âm lịch 2021, NLĐ thì sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết.

Trường hợp làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài các khoản nêu trên, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

A.Vũ