Lạng Sơn điểm mặt 39 DN nợ hơn 60 tỷ tiền thuế

31/08/2020 08:28 GMT+7
Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, tính đến nay nợ thuế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 290,965 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn là lớn nhất gồm 39 DN nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 60,520 tỷ đồng

Theo Cục thuế Lạng Sơn trong tổ số 290,965 tỷ thì nợ thuế của các doanh nghiệp (DN) chiếm hơn 90% tổng số nợ có khả năng thu trên địa bàn toàn tỉnh. Tiền thuế nợ của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn là lớn nhất. Tính đến thời điểm này, có 39 DN nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 60,520 tỷ đồng, chiếm 34,4% nợ có khả năng thu. 

Cụ thể, một số đơn vị có số nợ thuế lớn, như Công ty TNHH Hồng Phong nợ 15,567 tỷ đồng, Công ty TNHH Anh Thắng: 6,818 tỷ đồng, Công ty TNHH Tiến Long nợ 6,619 tỷ đồng; Công ty TNHH Hoàng Vũ nợ tiền thuê đất 31,851 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng Hồng Phong nợ 5.751 tỷ đồng, Công ty CP Xi măng Bắc Giang nợ 4,788 tỷ đồng…. Bên cạnh số nợ thuế tăng cao, tính từ đầu năm đến nay, kết quả thu hồi nợ thuế đạt được 232,062 tỷ đồng, trong đó thu hồi nợ cũ từ năm 2019 chuyển sang là 26,429 tỷ đồng, thu nợ phát sinh 8 tháng 205,633 tỷ đồng. 

Lạng Sơn điểm mặt 39 DN nợ hơn 60 tỷ tiền thuế  - Ảnh 1.

Hiện nợ thuế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 290,965 tỷ đồng trong đó, tiền thuế nợ của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn là lớn nhất.

Theo Cục Thuế Lạng Sơn số nợ đọng thuế trong các tháng đầu năm 2020 tăng cao là do số tiền nợ cũ kéo dài của những năm trước tồn đọng không thu hồi được; nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, thu hồi công nợ do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên chưa có khả năng nộp thuế đúng hạn theo quy định. Bên cạnh đó, một số DN tự ý ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh không thông báo đến cơ quan thuế và một bộ phận người nợ thuế cố tình "chây ỳ", ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao. 

 Để tăng cường giải pháp thu hồi nợ thuế, những tháng còn lại của năm 2020, Cục Thuế Lạng Sơn đã tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, hoàn thành dự toán thu NSNN. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực cao của ngành Thuế, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid-19 như hiện nay. Cục Thuế Lạng Sơn tập trung thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ từng tháng cho từng lãnh đạo, công chức quản lý nợ thuế; tập trung thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đúng theo quy trình quản lý nợ và quy trình cưỡng chế nợ thuế, các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Lạng Sơn để đôn đốc, thu hồi nợ đạt kết quả. 

Thu thập, rà soát, phân tích thông tin người nộp thuế để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế cho phù hợp đối với các DN thực sự khó khăn do bị ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19. Đối với các DN không bị ảnh hưởng nhiều và không bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Xuất nhập cảnh... phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý dứt điểm tình trạng nợ sai, nợ ảo, phân loại nợ chưa đúng, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài. 

Đồng thời, lựa chọn một số trường hợp nợ khó thu để xác minh tài khoản, phối hợp với cơ quan công an để xử lý theo quy định; phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư để xác minh trường hợp chủ DN bỏ trốn để thành lập DN khác hoặc góp vốn để thành lập DN khác.

PV