Lạng Sơn: Hơn 161 tỷ đồng tới tay các đối tượng gặp khó do dịch Covid- 19

16/05/2020 06:28 GMT+7
Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện đã chi trả cho 193.587 người thuộc 4 nhóm đối tượng với tổng kinh phí chi trả hơn 161 tỷ đồng, đạt hơn 98%, trong đó có 7 huyện đạt hơn 99% như: Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Quan...

Ngày 15/5, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Quân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 trên địa bàn.  

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/42020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/42020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở ban ngành, các cơ quan chức năng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện thống nhất việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gồm: người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và hộ cận nghèo bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, theo đúng nguyên tắc. 

Lạng Sơn: Hơn 161 tỷ đồng tới tay các đối tượng gặp khó do dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

Hơn 161 tỷ đã được chi trả cho người dân Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19.

Kết quả tính đến ngày 12/5, toàn tỉnh đã chi trả cho 193.587 người thuộc 4 nhóm đối tượng với tổng kinh phí chi trả hơn 161 tỷ đồng, đạt hơn 98%, trong đó có 7 huyện đạt hơn 99% như: Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Quan... Đối với nhóm doanh nghiệp, hiện nay toàn tỉnh Lạng Sơn có 235 doanh nghiệp có báo cáo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tổng số lao động bị ảnh hưởng tính đến ngày 15/5 là 2.549 người. UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát, thẩm định trình phê duyệt danh sách để thực hiện chi trả trong tháng 5/2020. 

 Theo Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn toàn tỉnh có số đối tượng thụ hưởng lớn nên việc thực hiện rà soát, lập danh sách cho các nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách. Cùng với đó, một số đối tượng và hộ gia đình thuộc diện được thụ hưởng không có mặt tại địa phương, chưa kịp ủy quyền cho người khác nhận thay nên các cơ quan chức năng chưa thể chi trả được, gây tồn đọng đối tượng. 

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covi-19 trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm túc, phát huy được vai trò tương thân tương ái trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Chính sách hỗ trợ đã đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời, đúng quy định cho người dân... 

Lạng Sơn: Hơn 161 tỷ đồng tới tay các đối tượng gặp khó do dịch Covid- 19 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Quân lđã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các quy định trong Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ có nơi còn triển khai chậm. Nguyên nhân là do sự vào cuộc của một bộ phận đội ngũ cán bộ cấp xã còn mỏng, năng lực hạn chế; thời gian thực hiện ngắn, khẩn trương, việc tổng hợp, thống kê, lập danh sách từ xã đến huyện bị thiếu sót một số nhân khẩu hoặc trùng lặp do việc sàng lọc đối tượng cùng thuộc diện được hưởng từ hai chính sách trở lên.. Do vậy, việc thực hiện rà soát, lập danh sách cho các nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách. 

Cùng với đó, một số đối tượng và hộ gia đình thuộc diện được thụ hưởng không có mặt tại địa phương, chưa kịp ủy quyền cho người khác nhận thay nên các cơ quan chức năng chưa thể chi trả được, gây tồn đọng đối tượng.

PV