Lạng Sơn: Thêm 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận

23/12/2020 14:22 GMT+7
4 sản phẩm của Lạng Sơn đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 gồm Trà Ô Long, hạt mac ca sấy nứt vỏ, gạo bao thai hồng Tràng Định và bún ngô.

Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, năng lực quản lý, tiếp cận thị trường, công nghệ. 

Bên cạnh đó, hoạt động khuyến nông ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động ở nông thôn. 

Kết quả giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh thực hiện được 45 đề án khuyến công với tổng kinh phí thực hiện là 47.916 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là 6.900 triệu đồng, chiếm 14,4%, kinh phí thu hút đầu tư từ các cơ sở công nghiệp nông thôn là trên 41.016 triệu đồng, chiếm 85,6%. 

Lạng Sơn: Thêm 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận - Ảnh 1.

Mac ca sấy nứt vỏ là 1 trong 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

Từ nguồn kinh phí này, nhiều đề án khuyến công đã được triển khai như: 5 đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 2 đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; 3 đề án về xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; 34 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

Qua đó đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn và tăng nguồn thu ngân sách từ hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác khuyến công của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Công Thương cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, chủ động và quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động khuyến công; tập trung ưu tiên hỗ trợ đối với ngành sản xuất chế biến sản phẩm có thế mạnh của tỉnh...

Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 16 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 7 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; 1 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.


PV