Lexus ES 2022 có 2 phiên bản tiêu chuẩn, giá từ 40.800 USD

25/09/2021 06:53 GMT+7